Vaš zahtev za ponudu

Trenutno niste izabrali nijedan proizvod.

Preuzmite lager listu

Preuzmite na svoj računar aktuelnu lager listu u PDF formatu: lager lista

Šipkasti materijali

ProizvodNa lageruJM 
Celicna traka 1,5 x 153kgIzaberi
Celik kvadratni 100 x 100426kgIzaberi
Celik kvadratni 12 x 12 C.1530165kgIzaberi
Celik kvadratni 14 x 14 C.15301439kgIzaberi
Celik kvadratni 20 x 201091kgIzaberi
Celik kvadratni 20 x 20 S27594kgIzaberi
Celik kvadratni 25 x 2515kgIzaberi
Celik kvadratni 25 x 25 C.045123kgIzaberi
Celik kvadratni 40 x 40 C.153116kgIzaberi
Celik kvadratni 60 x 60 S235/27512kgIzaberi
Celik kvadratni 80 x 80980kgIzaberi
Celik kvadratni 80 x 80 C.0561150kgIzaberi
Celik OK 13 C.3990.513kgIzaberi
Celik OK 14 C.3990.57kgIzaberi
Celik OK 17 C.1531.544kgIzaberi
Celik OK 19 C.0361110kgIzaberi
Celik OK 19 C.1531250kgIzaberi
Celik OK 19 C.1531.515kgIzaberi
Celik OK 19 C.4732240kgIzaberi
Celik OK 22 C.1531.59kgIzaberi
Celik OK 22 C45E+C49kgIzaberi
Celik OK 24 C.1731503kgIzaberi
Celik OK 24 C.4732270kgIzaberi
Celik OK 27 11SMn30+C6kgIzaberi
Celik OK 32 C.3990.5488kgIzaberi
Celik OK 32 C.4732.519kgIzaberi
Celik OK 35 CK 45 K249kgIzaberi
Celik OK 36 C.1531.513kgIzaberi
Celik OK 41 42CRMO411kgIzaberi
Celik OK 41 CK45 K1046kgIzaberi
Celik OK 50 C.1531300kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.0361.539kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.1531.513kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.4731.593kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 S235JR146komIzaberi
Celik okrugli fi 100 C451170kgIzaberi
Celik okrugli fi 11 C.41462235kgIzaberi
Celik okrugli fi 110 C.41466kgIzaberi
Celik okrugli fi 110 C45E2kgIzaberi
Celik okrugli fi 12 C.1531.526kgIzaberi
Celik okrugli fi 12 S235JR14komIzaberi
Celik okrugli fi 120 C451591kgIzaberi
Celik okrugli fi 120 CK 45235kgIzaberi
Celik okrugli fi 14 C.1531.515kgIzaberi
Celik okrugli fi 14 S235JR144kgIzaberi
Celik okrugli fi 140 42CrMo44kgIzaberi
Celik okrugli fi 150 S355J21398kgIzaberi
Celik okrugli fi 155 C.4732742kgIzaberi
Celik okrugli fi 155 C452032kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C.12125kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C45+C61kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C45E15kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 S355J2G37kgIzaberi
Celik okrugli fi 165 C.47321022kgIzaberi
Celik okrugli fi 18 42CrMo422kgIzaberi
Celik okrugli fi 18 C.153113komIzaberi
Celik okrugli fi 18 C.1531.539kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.15311kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.432123kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.4732(42CrMo4)57kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C45+C70kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 16MnCr536kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 20MnCrS5471kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 C.1531.518kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 CK45130kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 S235JR29kgIzaberi
Celik okrugli fi 24 C.473225kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 16MnCr547kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.1531594kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.1531.52kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.4732(42CrMo4)16kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C45+C33kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 20MnCrS5696kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C.473064kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C.4732131kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C458kgIzaberi
Celik okrugli fi 28 S235JR12kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C.1531.163kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C.473211kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C45+C17kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.0645.586kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.1531.532kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.473212kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C45E37kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 S235JR45kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C.153115kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C.473217kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C45E+C30kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 S355J2C+C13kgIzaberi
Celik okrugli fi 36 C45529kgIzaberi
Celik okrugli fi 38 C.12211652kgIzaberi
Celik okrugli fi 38 C.473270kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.1531.187kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.1531.57kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C45+C55kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C45E21kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 C.1221412kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 C.1530.517kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 C.1531.199kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 S235JRC+C126kgIzaberi
Celik okrugli fi 48 C.1221570kgIzaberi
Celik okrugli fi 5 C.0361.53kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 20MnCrS5970kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.153118kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.1531.5122kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.15806kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.4732(42CrMo4)326kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 S355J2971kgIzaberi
Celik okrugli fi 52 C4561kgIzaberi
Celik okrugli fi 55 C.1531349kgIzaberi
Celik okrugli fi 55 C.1531.540kgIzaberi
Celik okrugli fi 55 C45600kgIzaberi
Celik okrugli fi 6 C.0361.519komIzaberi
Celik okrugli fi 6 C.1531.559kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.1531167kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.1531.543kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.4732(42CrMo4)39kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C45+C48kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 S355J21kgIzaberi
Celik okrugli fi 65 1531255kgIzaberi
Celik okrugli fi 65 C.0361185kgIzaberi
Celik okrugli fi 65 C45+C3kgIzaberi
Celik okrugli fi 70 C.1221245kgIzaberi
Celik okrugli fi 70 C.1531120kgIzaberi
Celik okrugli fi 75 C.1221590kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 C.0361.512kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 C.1531.525kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 S235+C35kgIzaberi
Celik okrugli fi 80 C.4732137kgIzaberi
Celik okrugli fi 80 C451148kgIzaberi
Celik okrugli fi 9 C.036110kgIzaberi
Celik okrugli fi 9 C45+C18kgIzaberi
Celik okrugli fi 90 C.1531300kgIzaberi
Celik okrugli fi 90 C.473225kgIzaberi
Celik okrugli fi 90 S355J2774kgIzaberi
Celik pravougaoni 3 x 208kgIzaberi
Celik pravougaoni 3x100x200032kgIzaberi
Celik pravougaoni 4 x 5029kgIzaberi
Celik pravougaoni 4x60x20009kgIzaberi
Celik pravougaoni 5 x 3062kgIzaberi
Celik pravougaoni 8 x 4015kgIzaberi
Celik pravougaoni(FLAH) 4 x 2524kgIzaberi
Celik traka 1,0 x 20 DC01AM3kgIzaberi