Vaš zahtev za ponudu

Trenutno niste izabrali nijedan proizvod.

Preuzmite lager listu

Preuzmite na svoj računar aktuelnu lager listu u PDF formatu: lager lista

Šipkasti materijali

ProizvodNa lageruJM 
Celicna traka 1,5 x 153kgIzaberi
Celik kvadratni 100 x 100426kgIzaberi
Celik kvadratni 12 x 12 C.1530167kgIzaberi
Celik kvadratni 14 x 14 C.15301439kgIzaberi
Celik kvadratni 20 x 201091kgIzaberi
Celik kvadratni 20 x 20 S27594kgIzaberi
Celik kvadratni 25 x 2515kgIzaberi
Celik kvadratni 25 x 25 C.045130kgIzaberi
Celik kvadratni 40 x 40 C.153116kgIzaberi
Celik kvadratni 60 x 60 S235/27512kgIzaberi
Celik kvadratni 80 x 80980kgIzaberi
Celik kvadratni 80 x 80 C.0561150kgIzaberi
Celik OK 13 C.3990.514kgIzaberi
Celik OK 14 C.3990.57kgIzaberi
Celik OK 17 C.1531.544kgIzaberi
Celik OK 19 C.0361115kgIzaberi
Celik OK 19 C.1531.58kgIzaberi
Celik OK 22 C.1531.513kgIzaberi
Celik OK 22 C45E+C64kgIzaberi
Celik OK 24 C.1731503kgIzaberi
Celik OK 27 11SMn30+C58kgIzaberi
Celik OK 30 C45E+C18kgIzaberi
Celik OK 32 C.3990.5488kgIzaberi
Celik OK 32 C.4732.522kgIzaberi
Celik OK 35 CK 45 K263kgIzaberi
Celik OK 41 42CRMO411kgIzaberi
Celik OK 41 CK45 K1046kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.0361.539kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.1531.513kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.4731.593kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 S235JR146komIzaberi
Celik okrugli fi 100 C451170kgIzaberi
Celik okrugli fi 11 C.41462235kgIzaberi
Celik okrugli fi 110 C.414677kgIzaberi
Celik okrugli fi 110 C45E2kgIzaberi
Celik okrugli fi 12 C.1531.534kgIzaberi
Celik okrugli fi 12 S235JR17kgIzaberi
Celik okrugli fi 120 C451712kgIzaberi
Celik okrugli fi 120 CK 45456kgIzaberi
Celik okrugli fi 14 C.1531.517kgIzaberi
Celik okrugli fi 14 S235JR144kgIzaberi
Celik okrugli fi 140 42CrMo44kgIzaberi
Celik okrugli fi 150 S355J21527kgIzaberi
Celik okrugli fi 155 C.4732742kgIzaberi
Celik okrugli fi 155 C452032kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C.12125kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C45+C61kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C45E15kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 S355J2G37kgIzaberi
Celik okrugli fi 165 C.47321022kgIzaberi
Celik okrugli fi 18 42CrMo422kgIzaberi
Celik okrugli fi 18 C.153113komIzaberi
Celik okrugli fi 18 C.1531.547kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.15319kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.432123kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.4732(42CrMo4)57kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C45+C45kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 S235JR7kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 16MnCr536kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 20MnCrS5471kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 C.1531.536kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 CK45130kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 S235JR29kgIzaberi
Celik okrugli fi 24 C.473225kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 16MnCr547kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.1531606kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.1531.529kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.4732(42CrMo4)16kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C45+C72kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 20MnCrS5696kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C.473064kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C.4732131kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C458kgIzaberi
Celik okrugli fi 28 S235JR12kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C.15317kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C.473217kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C45+C77kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.0645.586kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.1531.567kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.473212kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C45E37kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 S235JR101kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C.153115kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C.473217kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C45E+C138kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 S355J2C+C13kgIzaberi
Celik okrugli fi 36 C45545kgIzaberi
Celik okrugli fi 38 C.473270kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.153120kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.1531.57kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C45+C24kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C45E21kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 C.1530.595kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 C.153118kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 S235JRC+C126kgIzaberi
Celik okrugli fi 5 C.0361.53kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 20MnCrS5970kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.1531105kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.1531.5122kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.15806kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.4732(42CrMo4)456kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 S355J21020kgIzaberi
Celik okrugli fi 52 C4561kgIzaberi
Celik okrugli fi 55 C.1531.540kgIzaberi
Celik okrugli fi 55 C45600kgIzaberi
Celik okrugli fi 6 C.0361.520kgIzaberi
Celik okrugli fi 6 C.1531.560kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.1531261kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.1531.550kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.4732(42CrMo4)51kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C45+C48kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 S355J21kgIzaberi
Celik okrugli fi 65 C45+C3kgIzaberi
Celik okrugli fi 65 C45E23kgIzaberi
Celik okrugli fi 75 S355J2120kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 C.0361.512kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 C.1531.525kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 S235+C35kgIzaberi
Celik okrugli fi 80 C.4732137kgIzaberi
Celik okrugli fi 80 C451158kgIzaberi
Celik okrugli fi 9 C.036110kgIzaberi
Celik okrugli fi 9 C45+C18kgIzaberi
Celik okrugli fi 90 C.473251kgIzaberi
Celik okrugli fi 90 S355J2855kgIzaberi
Celik pravougaoni 10 x 10064kgIzaberi
Celik pravougaoni 10 x 6017kgIzaberi
Celik pravougaoni 3 x 2030komIzaberi
Celik pravougaoni 3x100x200047kgIzaberi
Celik pravougaoni 4 x 5032kgIzaberi
Celik pravougaoni 4x60x20009kgIzaberi
Celik pravougaoni 5 x 3069kgIzaberi
Celik pravougaoni 8 x 4015kgIzaberi
Celik pravougaoni(FLAH) 4 x 2524kgIzaberi
Celik traka 1,0 x 20 DC01AM3kgIzaberi