Vaš zahtev za ponudu

Trenutno niste izabrali nijedan proizvod.

Preuzmite lager listu

Preuzmite na svoj računar aktuelnu lager listu u PDF formatu: lager lista

Šipkasti materijali

ProizvodNa lageruJM 
Celicna traka 1,5 x 153kgIzaberi
Celik kvadratni 100 x 100463kgIzaberi
Celik kvadratni 12 x 12 C.1530167kgIzaberi
Celik kvadratni 14 x 14 C.15301444kgIzaberi
Celik kvadratni 20 x 201131kgIzaberi
Celik kvadratni 20 x 20 S275136kgIzaberi
Celik kvadratni 25 x 2534kgIzaberi
Celik kvadratni 25 x 25 C.045130kgIzaberi
Celik kvadratni 30 x 30 C.15313kgIzaberi
Celik kvadratni 40 x 40 C.153164kgIzaberi
Celik kvadratni 60 x 60 S235/27512kgIzaberi
Celik kvadratni 80 x 801239kgIzaberi
Celik kvadratni 80 x 80 C.0561150kgIzaberi
Celik OK 13 C.3990.515kgIzaberi
Celik OK 14 C.3990.57kgIzaberi
Celik OK 19 C.0361124kgIzaberi
Celik OK 22 C.1531.54kgIzaberi
Celik OK 22 C45E+C79kgIzaberi
Celik OK 24 C.1731518kgIzaberi
Celik OK 27 11SMn30+C77kgIzaberi
Celik OK 27 C45E+C5kgIzaberi
Celik OK 32 C.3990.5488kgIzaberi
Celik OK 32 C.4732.542kgIzaberi
Celik OK 35 CK 45 K272kgIzaberi
Celik OK 41 42CRMO411kgIzaberi
Celik OK 41 CK45 K1099kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.0361.539kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.1531.523kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.4731.594kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 S235JR150kgIzaberi
Celik okrugli fi 11 C.41462235kgIzaberi
Celik okrugli fi 110 C.414677kgIzaberi
Celik okrugli fi 12 C.0361.53kgIzaberi
Celik okrugli fi 12 C.1531.524kgIzaberi
Celik okrugli fi 12 S235JR21kgIzaberi
Celik okrugli fi 120 CK 45883kgIzaberi
Celik okrugli fi 14 C.1531.536kgIzaberi
Celik okrugli fi 14 S235JR151kgIzaberi
Celik okrugli fi 140 42CrMo441kgIzaberi
Celik okrugli fi 140 C.1531249kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C.121211kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C45+C46kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C45E15kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 S355J2G317kgIzaberi
Celik okrugli fi 18 42CrMo422kgIzaberi
Celik okrugli fi 18 C.153120kgIzaberi
Celik okrugli fi 18 C.1531.555kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.153132kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.1531.534kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.432127kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.473243kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 S235JR35kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 16MnCr536kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 C.1531.570kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 CK45130kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 S235JR41kgIzaberi
Celik okrugli fi 24 C.473225kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 16MnCr547kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.1531676kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.1531.5120kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C.473064kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C.4732131kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C4537komIzaberi
Celik okrugli fi 28 C4521kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C4560kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C45E+C48kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.0645.599kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.1531.512kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C45E52kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 S235JR108kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C.473217kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C45E+C155kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 S355J2C+C13kgIzaberi
Celik okrugli fi 36 C4588kgIzaberi
Celik okrugli fi 38 C.4732120kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.036133kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.1531.517kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.473211kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C45E62kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C45E+C/SH19kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 C.153147kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 S235JRC+C173kgIzaberi
Celik okrugli fi 5 C.0361.53kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.153141kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.1531.510kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.158013kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 S355J296kgIzaberi
Celik okrugli fi 52 C4561kgIzaberi
Celik okrugli fi 55 C.1531.540kgIzaberi
Celik okrugli fi 55 S355J231kgIzaberi
Celik okrugli fi 6 C.0361.522kgIzaberi
Celik okrugli fi 6 C.1531.566kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.1531102kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.1531.562kgIzaberi
Celik okrugli fi 65 C45E24kgIzaberi
Celik okrugli fi 75 S355J2125kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 C.1531.530kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 S235+C36kgIzaberi
Celik okrugli fi 80 C.4732167kgIzaberi
Celik okrugli fi 80 C4522kgIzaberi
Celik okrugli fi 9 C.036139kgIzaberi
Celik okrugli fi 90 C.0563123kgIzaberi
Celik okrugli fi 90 S355J212kgIzaberi
Celik pravougaoni 10 x 100112kgIzaberi
Celik pravougaoni 10 x 6047kgIzaberi
Celik pravougaoni 3 x 2030kgIzaberi
Celik pravougaoni 3x100x200053kgIzaberi
Celik pravougaoni 4 x 5035kgIzaberi
Celik pravougaoni 4x60x200010kgIzaberi
Celik pravougaoni 5 x 3094kgIzaberi
Celik pravougaoni 8 x 4039kgIzaberi
Celik pravougaoni(FLAH) 4 x 2526kgIzaberi
Celik traka 1,0 x 20 DC01AM3kgIzaberi