Vaš zahtev za ponudu

Trenutno niste izabrali nijedan proizvod.

Preuzmite lager listu

Preuzmite na svoj računar aktuelnu lager listu u PDF formatu: lager lista

Šipkasti materijali

ProizvodNa lageruJM 
Celicna traka 1,5 x 153kgIzaberi
Celik kvadratni 100 x 100426kgIzaberi
Celik kvadratni 12 x 12 C.1530167kgIzaberi
Celik kvadratni 14 x 14 C.15301444kgIzaberi
Celik kvadratni 20 x 201131kgIzaberi
Celik kvadratni 20 x 20 S275136kgIzaberi
Celik kvadratni 25 x 2515kgIzaberi
Celik kvadratni 25 x 25 C.045130kgIzaberi
Celik kvadratni 30 x 30 C.153112kgIzaberi
Celik kvadratni 40 x 40 C.153116kgIzaberi
Celik kvadratni 60 x 60 S235/27512kgIzaberi
Celik kvadratni 80 x 801081kgIzaberi
Celik kvadratni 80 x 80 C.0561150kgIzaberi
Celik OK 13 C.3990.514kgIzaberi
Celik OK 14 C.3990.57kgIzaberi
Celik OK 17 C.1531.544kgIzaberi
Celik OK 19 C.0361115kgIzaberi
Celik OK 19 C.1531.530kgIzaberi
Celik OK 22 C.1531.520kgIzaberi
Celik OK 22 C45E+C64kgIzaberi
Celik OK 24 C.1731503kgIzaberi
Celik OK 27 11SMn30+C63kgIzaberi
Celik OK 30 C45E+C18kgIzaberi
Celik OK 32 C.3990.5488kgIzaberi
Celik OK 32 C.4732.531kgIzaberi
Celik OK 35 CK 45 K272kgIzaberi
Celik OK 41 42CRMO411kgIzaberi
Celik OK 41 CK45 K1069kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.0361.539kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.1531.521kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 C.4731.593kgIzaberi
Celik okrugli fi 10 S235JR146komIzaberi
Celik okrugli fi 100 C451206kgIzaberi
Celik okrugli fi 11 C.41462235kgIzaberi
Celik okrugli fi 110 C.414677kgIzaberi
Celik okrugli fi 110 C45E2kgIzaberi
Celik okrugli fi 12 C.1531.542kgIzaberi
Celik okrugli fi 12 S235JR17kgIzaberi
Celik okrugli fi 120 C451712kgIzaberi
Celik okrugli fi 120 CK 45645kgIzaberi
Celik okrugli fi 14 C.1531.517kgIzaberi
Celik okrugli fi 14 S235JR151kgIzaberi
Celik okrugli fi 140 42CrMo44kgIzaberi
Celik okrugli fi 150 S355J21640kgIzaberi
Celik okrugli fi 155 C.4732725kgIzaberi
Celik okrugli fi 155 C452032kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C.121211kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C45+C76kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 C45E15kgIzaberi
Celik okrugli fi 16 S355J2G312komIzaberi
Celik okrugli fi 165 C.47321022kgIzaberi
Celik okrugli fi 18 42CrMo422kgIzaberi
Celik okrugli fi 18 C.153113komIzaberi
Celik okrugli fi 18 C.1531.547kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.15319kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.432123kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 C.473258kgIzaberi
Celik okrugli fi 20 S235JR7kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 16MnCr536kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 20MnCrS5471kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 C.1531.568kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 CK45130kgIzaberi
Celik okrugli fi 22 S235JR29kgIzaberi
Celik okrugli fi 24 C.473225kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 16MnCr547kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.1531615kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.1531.536kgIzaberi
Celik okrugli fi 25 C.473217kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 20MnCrS5696kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C.473064kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C.4732131kgIzaberi
Celik okrugli fi 26 C458kgIzaberi
Celik okrugli fi 28 S235JR12kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C.15317kgIzaberi
Celik okrugli fi 30 C.473217kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.0645.586kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.1531.567kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C.473212kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 C45E39kgIzaberi
Celik okrugli fi 32 S235JR101kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C.153115kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C.473217kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 C45E+C261kgIzaberi
Celik okrugli fi 35 S355J2C+C13kgIzaberi
Celik okrugli fi 36 C45545kgIzaberi
Celik okrugli fi 38 C.473295kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.153197kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.1531.57kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C.473214kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C45+C24kgIzaberi
Celik okrugli fi 40 C45E21kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 C.1530.578kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 C.153132kgIzaberi
Celik okrugli fi 45 S235JRC+C173kgIzaberi
Celik okrugli fi 5 C.0361.53kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 20MnCrS5970kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.1531147kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.1531.5156kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.15806kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 C.4732(42CrMo4)502kgIzaberi
Celik okrugli fi 50 S355J21024kgIzaberi
Celik okrugli fi 52 C4561kgIzaberi
Celik okrugli fi 55 C.1531.540kgIzaberi
Celik okrugli fi 55 C45600kgIzaberi
Celik okrugli fi 6 C.0361.520kgIzaberi
Celik okrugli fi 6 C.1531.564kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.1531278kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.1531.550kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C.4732(42CrMo4)135kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 C45+C48kgIzaberi
Celik okrugli fi 60 S355J21kgIzaberi
Celik okrugli fi 65 C45+C61kgIzaberi
Celik okrugli fi 65 C45E75kgIzaberi
Celik okrugli fi 70 C.1531152kgIzaberi
Celik okrugli fi 70 S355J2406kgIzaberi
Celik okrugli fi 75 S355J2125kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 C.0361.512kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 C.1531.528kgIzaberi
Celik okrugli fi 8 S235+C35komIzaberi
Celik okrugli fi 80 C.4732143kgIzaberi
Celik okrugli fi 80 C451315kgIzaberi
Celik okrugli fi 9 C.036110kgIzaberi
Celik okrugli fi 9 C45+C3kgIzaberi
Celik okrugli fi 90 C.4732126kgIzaberi
Celik okrugli fi 90 S355J2950kgIzaberi
Celik pravougaoni 10 x 10096kgIzaberi
Celik pravougaoni 10 x 6024kgIzaberi
Celik pravougaoni 3 x 2030komIzaberi
Celik pravougaoni 3x100x200047kgIzaberi
Celik pravougaoni 4 x 5032kgIzaberi
Celik pravougaoni 4x60x200010kgIzaberi
Celik pravougaoni 5 x 3092kgIzaberi
Celik pravougaoni 8 x 4039kgIzaberi
Celik pravougaoni(FLAH) 4 x 2524kgIzaberi
Celik traka 1,0 x 20 DC01AM3kgIzaberi
Flah 25x36x61460kgIzaberi